Sáng ngày 11/01/2023, Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tự đánh giá cấp cơ sở giáo dục giai đoạn 2018-2023. Thực hiện theo kế hoạch 495I/KH-DHNL-QLCL, Nhà trường đã thành lập Hội đồng tự đánh giá do PGS.TS. Huỳnh Thanh Hùng – Quyền hiệu trưởng Nhà trường làm chủ tịch và 34 thành viên, Ban thư ký và các nhóm chuyên trách. Hội đồng tiến hành tự đánh giá sơ bộ trong thời gian 25 tuần, từ ngày 05/12/2022 đến ngày 09/06/2023, sau đó tiếp tục triển khai tự đánh giá toàn diện các hoạt động trong nhà trường theo bộ tiêu chuẩn giai đoạn 2018-2023.

    Tự đánh giá là quá trình cơ sở giáo dục tự xem xét, nghiên cứu dựa trên các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành để báo cáo về thực trạng chất lượng giáo dục, hiệu quả hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, nhân lực, cơ sở vật chất và các vấn đề liên quan khác để cơ sở giáo dục tiến hành điều chỉnh các nguồn lực và quá trình thực hiện nhằm đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo tự đánh giá chất lượng trường được thực hiện theo chu kỳ 05 năm một lần, là công việc đòi hỏi có nhiều lực lượng, nhiều cá nhân và tổ chức tham gia; được tiến hành trên tất cả các hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục, đào tạo; kết hợp giữa báo cáo và minh chứng kèm theo cho từng tiêu chuẩn, tiêu chí và theo lộ trình thời gian cụ thể.

Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học gồm: i) Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục; ii) Quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục. Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng gồm 4 mục sau: Đảm bảo chất lượng về chiến lược; Đảm bảo chất lượng về hệ thống; Đảm bảo chất lượng về thực hiện chức năng; Kết quả hoạt động.

Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học theo TT12/2017
Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học theo TT12/2017

Sau khi thành lập Hội đồng tự đánh giá, Hội đồng đề xuất kế hoạch mời chuyên gia tập huấn cho Hội đồng tự đánh giá về đảm bảo chất lượng, đặc biệt tập huấn cho các nhóm chuyên trách kỹ thuật thu thập thông tin/minh chứng, mã hoá phân tích minh chứng, cách viết báo cáo tự đánh giá. Căn cứ vào kế hoạch tự đánh giá, nhóm chuyên trách triển khai phân công nhiệm vụ tới từng thành viên, thống nhất về mặt kỹ thuật, xác định các mốc thời gian hoàn thành. Các nhóm công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ phân tích tiêu chí, tìm thông tin, minh chứng; phân công các thành viên trong nhóm phản biện chéo trước khi trưởng nhóm duyệt. Ban thư ký là đầu mối tổng hợp danh mục minh chứng cần cung cấp để gửi tới các đơn vị trong trường và phân phối minh chứng tới các nhóm chuyên trách, tổng hợp những vướng mắc để Hội đồng tự đánh giá chỉ đạo, giải quyết.

Phòng Thông tin - Truyền thông

Số lần xem trang: :373
Nhập ngày: 11-01-2023
Điều chỉnh lần cuối: 24-03-2023

Tin mới

KHAI MẠC HỘI THAO SINH VIÊN ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NĂM 2023 (18-03-2023)

VRG mong muốn hợp tác cùng Đại học Nông Lâm trong nhiều lĩnh vực (10-03-2023)

Phương án tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành giáo dục mầm non chính quy năm 2023 (31-01-2023)

TỌA ĐÀM “KIẾN THỨC, KỸ NĂNG KHỞI NGHIỆP, LẬP NGHIỆP CỦA SINH VIÊN CÁC NGÀNH THUỘC LĨNH VỰC NÔNG, LÂM, NGƯ NGHIỆP: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP LỒNG GHÉP VÀO CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC” (28-12-2022)

LỄ TRAO CHỨNG NHẬN CHO 04 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠT CHUẨN AUN-QA (22-12-2022)

LỄ KỶ NIỆM 40 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM VÀ 67 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM (19-11-2022)

HỘI NGHỊ QUỐC TẾ: NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG BỀN VỮNG (SAE 2022) (18-11-2022)

TỌA ĐÀM “MỘT SỨC KHỎE – CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC” (17-11-2022)

LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2022 – 2023 (28-10-2022)

Thông báo về Chương trình Đào tạo Nhân lực cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2022 (21-09-2022)

Xem thêm ...
PHÒNG THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG - ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM
Phòng: 401 - Nhà điều hành - Đại học Nông lâm TP.HCM, Khu phố 6, Phường Linh Trung - Tp.Thủ Đức - TP.Hồ Chí Minh
Tel: 028 3535 9097 - Email: ptttt@hcmuaf.edu.vn - Website: https://4t.hcmuaf.edu.vn