Hệ thống quản lý học tập trực tuyến Edmodo  hình thành đã 18 năm qua đến nay có trên 100 triệu người sử dụng và có đến 700.000 tài liệu chia sẻ học tập, giảng dạy trên toàn thế giới.  Đây là hệ thống quản trị học tập miễn phí và rất thuận tiện cho người dùng. 

Nhằm hỗ trợ quí Thầy Cô Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM sử dụng và quản lý dữ liệu bài giảng điện tử, tổ chức lớp, điểm danh, ra bài kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra chuyên cần... thuận tiện và hiện đại. Phòng TTTT  biên soạn loạt video cụ thể sinh động giúp tiếp cận nền tảng Edmodo nhanh chóng và thuận lợi. 

Trân trọng cảm ơn Quí Thầy Cô tham gia.

PHÒNG THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG - ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM
Phòng: 401 - Nhà điều hành - Đại học Nông lâm TP.HCM, Khu phố 6, Phường Linh Trung - Tp.Thủ Đức - TP.Hồ Chí Minh
Tel: 028 3535 9097 - Email: ptttt@hcmuaf.edu.vn - Website: https://4t.hcmuaf.edu.vn