Tin mới

Thư ngỏ vận động ủng hộ chương trình mua vaccine phòng chống dịch COVID-19 (03-06-2021)

Tư vấn tuyển sinh trực tuyến trường Đại học Nông Lâm TP.HCM năm 2021 (28-05-2021)

Tư vấn tuyển sinh Khoa Nông học, Bảo vệ thực vật (28-05-2021)

Tư vấn tuyển sinh Khoa Chăn nuôi, Thú y (28-05-2021)

Tư vấn tuyển sinh Khoa Công nghệ thông tin (28-05-2021)

Tư vấn tuyển sinh Khoa Ngoại ngữ Sư phạm (28-05-2021)

Tư vấn tuyển sinh Khoa Kinh tế (28-05-2021)

Tư vấn tuyển sinh Khoa Quản lý đất đai và bất động sản (28-05-2021)

Tư vấn tuyển sinh Khoa Khoa học sinh học (28-05-2021)

Tư vấn tuyển sinh Khoa Công nghệ hóa học và thực phẩm (28-05-2021)

Xem thêm ...

PHÒNG THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG - ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM
Phòng: 401 - Nhà điều hành - Đại học Nông lâm TP.HCM, Khu phố 6, Phường Linh Trung - Tp.Thủ Đức - TP.Hồ Chí Minh
Email: ptttt@hcmuaf.edu.vn